Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
              01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
              02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät
              03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen
              05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus
              20. Tuottavuuden edistäminen
              21. Kansallisen tulorekisterin toteutus
              22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 21 672 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01)-3 000
Tasomuutos27
Yhteensä-2 973

2017 talousarvio21 672 000
2016 II lisätalousarvio-10 850 000
2016 I lisätalousarvio-9 870 000
2016 talousarvio24 645 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 15 072 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 21 672 000 euroon nähden on 6 600 000 euroa, mistä 800 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.01 Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen, 1 800 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 Kemidigi -hankkeeseen ja 4 000 000 euroa siirtoa momentille 35.20.02 KiraDigi -hankkeeseen.


2017 talousarvio15 072 000
2016 III lisätalousarvio-3 750 000
2016 II lisätalousarvio-10 850 000
2016 I lisätalousarvio-9 870 000
2016 talousarvio24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 072 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 5 560 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.02 julkisten hankintojen toimittajatietopalvelun ja valtion hankintadatapalvelun toteuttamiseen ja 4 060 000 euroa siirtoa momentille 30.01.01 Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeen toteuttamiseen.


2017 I lisätalousarvio-5 560 000
2017 talousarvio15 072 000
2016 tilinpäätös175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 5 560 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 9 512 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 1 662 000 euroa on siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisaatioon, 2 100 000 euroa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 2 000 000 euroa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin ja 3 750 000 euroa momentille 35.20.02 Kiradigi-hankkeeseen.


2017 III lisätalousarvio-9 512 000
2017 I lisätalousarvio-5 560 000
2017 talousarvio15 072 000
2016 tilinpäätös175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 9 512 000 euroa.