Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten sekä julkisoikeudellisen palvelulaitoksen perustamisen valmisteluun

4) enintään 5 000 000 euroa avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahasta 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.01, 8 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.20, 14 100 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.22, 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 33.01.25 ja 5 200 000 euroa siirtoa momentilta 33.60.31.

Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä maakuntauudistusta. Tarkoituksena on, että maakuntien väliaikaiset toimielimet perustetaan 1.7.2017 ja ne vastaavat maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen asti, kun maakuntavaltuustot on valittu ja niiden toimikausi alkaa. Maakuntavaltuuston toimikauden arvioidaan alkavan 1.3.2018. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden maakunnille osoitettavien tehtävien järjestäminen siirtyy maakunnille 1.1.2019 lukien.

Uudistuksen valmistelussa luodaan edellytykset tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä maakuntien toiminnan käynnistämiselle.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu 6 800
Maakuntien väliaikaishallinto (avustukset) 8 000
Palvelukeskusten ja julkisoikeudellisten palvelulaitosten perustamisen valmistelu 4 500
Tietohallinnon muutostuki ja ICT-muutosohjelmat 12 000
Yhteensä 31 300

2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten sekä julkisoikeudellisen palvelulaitoksen perustamisen valmisteluun

4) enintään 5 000 000 euroa avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu uusien maakuntien perustamiseen liittyvistä ICT:n perustamiskustannuksista ja näihin liittyvistä konsolidointikustannuksista ja 12 000 000 euroa maakuntien väliaikaishallinnolle suunniteltujen tehtävien kustannuksista. Rahoitus toteutuu joko esivalmisteluavustuksina kunnille tai väliaikaishallinnon rahoituksena. Tästä syystä momentin päätösosasta on poistettu kunnille ja kuntayhtymille maksettavien avustusten määrällinen rajoite.


2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille ja kuntayhtymille.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä avustusten ja oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille.

Selvitysosa: Perustelujen muutoksella mahdollistetaan valtionavustusten maksaminen palvelukeskusyhtiöille toiminnan alkuvaiheessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä avustusten ja oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille.