Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut8,388
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot1,52,52,5
Alkoholiluvat0,811
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat2,122
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo13,31)1010
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani11,71010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn3,944
Maanpuolustuskurssien laatu4,344
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) -100100
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, %-2020
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 96,7100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste95,0100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet87,0100100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus %43,05050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2651 2161 195
josta aluehallintoviraston toimintamenot772767753
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07453429422
Muut momentit402020
Sairauspoissaolot, pv/htv9,79,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot67 98468 74167 160
Bruttotulot13 09012 38013 860
Nettomenot54 89456 36153 300
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 135  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 740  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot12 66612 00013 405
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset22 61820 10022 340
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 952-8 100-8 935
Kustannusvastaavuus, %566060
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot313030
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset303030
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1--
Kustannusvastaavuus, %103100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset200
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö-8
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05)-42
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-38
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-682
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa75
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-320
Toimintamenojen tuottavuussäästö-285
Toimintamenosäästö (HO 2015)-954
Työajan pidentäminen (Kiky)-452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-68
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-418
Tasomuutos-20
Yhteensä-3 061

2017 talousarvio53 300 000
2016 II lisätalousarvio-339 000
2016 talousarvio56 361 000
2015 tilinpäätös58 499 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 260 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 110 000 euroa aiheutuu rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoista ja 150 000 euroa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä.


2017 III lisätalousarvio260 000
2017 talousarvio53 300 000
2016 tilinpäätös56 022 000
2015 tilinpäätös58 499 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 260 000 euroa.