Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Tuotokset ja laadunhallinta sekä toiminnallinen tehokkuus

VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. VATT:n julkaisutuotoksia ovat omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella kansainväliset artikkelit ja muut julkaisut. Julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. VATT huolehtii tutkimuksen edellytyksistä lisäämällä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja osallistumalla suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kehittämiseen osana tiedeyhteisöä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Henkilötyövuodet, htv505355
Sairauspoissaolot, pv/htv4,74,64,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,43,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot5 2755 4905 442
Bruttotulot1 5391 7502 060
Nettomenot3 7363 7403 382
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 511  
— siirtyy seuraavalle vuodelle1 919  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Talouspolitiikan arviointineuvosto110
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-1
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-42
Palkkaliukumasäästö-18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-19
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-277
Toimintamenojen tuottavuussäästö-16
Toimintamenosäästö (HO 2015)-30
Työajan pidentäminen (Kiky)-27
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-26
Tasomuutos-7
Yhteensä-358

2017 talousarvio3 382 000
2016 II lisätalousarvio-26 000
2016 talousarvio3 740 000
2015 tilinpäätös4 144 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.