Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 138 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl556550545
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)848800800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %959999,5
Virheettömien julkistusten osuus, %939797
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl185235260
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %5,00,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %768272
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €98100100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %115100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %889192
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä736754730
Sairauspoissaolot, pv/htv11,59,78,9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,43,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot56 96958 44656 138
Bruttotulot9 6977 9009 000
Nettomenot47 27250 54647 138
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 621  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 705  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 3867 0007 500
— muut tuotot576--
Tuotot yhteensä7 9627 0007 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 9197 0007 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 043--
Kustannusvastaavuus, %115100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksutasetilastointi-1 022
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01)-60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-534
Palkkaliukumasäästö-258
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-274
Toimintamenojen tuottavuussäästö-247
Toimintamenosäästö (HO 2015)-436
Työajan pidentäminen (Kiky)-352
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-367
Tasomuutos209
Yhteensä-3 408

2017 talousarvio47 138 000
2016 II lisätalousarvio-367 000
2016 talousarvio50 546 000
2015 tilinpäätös50 356 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 138 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.