Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 487 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos > 0 > 0 > 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %   > 91 > 92
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin   0,026 0,025
Toiminnallinen tehokkuus      
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 85,4 > 90 > 90
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,0 7,7 8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 27 18 18
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, %   12 35
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro kokonaisindeksi, asteikko 1—5) 3,4 3,6 3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,6 9 8
Johtajuusindeksi (VMBaro kokonaisindeksi, asteikko 1—5) 3,5 3,6 3,7

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 46 396 44 925 30 401
Bruttotulot 16 706 19 672 7 914
Nettomenot 29 690 25 253 22 487
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 249    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 648    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 154 4 553 5 594
— muut tuotot 11 515 15 119 2 320
Tuotot yhteensä 16 669 19 672 7 914
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 408 16 191 4 005
— osuus yhteiskustannuksista 7 101 6 555 3 871
Kustannukset yhteensä 19 509 22 746 7 876
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 841 -3 074 38
Kustannusvastaavuus, % 85 86 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 17 070 7 560 6 998
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 12 649 5 685 7 251
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 4 421 1 875 -253
Omarahoitusosuus, % 35 33 -3

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2015 8,1 milj. euroa, vuonna 2016 3,3 milj. euroa ja vuonna 2017 1,1 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomi.fi -palvelu (siirto momentille 28.30.03) -1 075
Toiminnan sopeuttaminen (kehyspäätös 2014-2017) -1 000
Verkkomaksamispalvelu (siirto momentilta 28.20.06) 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -28
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -14
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -225
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 83
Palkkaliukumasäästö -55
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -109
Toimintamenojen tuottavuussäästö -121
Toimintamenosäästö (HO 2015) -427
Työajan pidentäminen (Kiky) -152
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -23
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -120
Yhteensä -2 766

2017 talousarvio 22 487 000
2016 II lisätalousarvio -37 000
2016 talousarvio 25 253 000
2015 tilinpäätös 28 089 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 837 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 22 487 000 euroon nähden aiheutuu sotilastapaturmalain muutoksen aiheuttamista tietojärjestelmän muutosmenoista.


2017 talousarvio 22 837 000
2016 III lisätalousarvio 3 400 000
2016 II lisätalousarvio -37 000
2016 talousarvio 25 253 000
2015 tilinpäätös 28 089 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 837 000 euroa.