Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 46 993 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 355 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 11 000 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 274 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 9 000 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 480 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 10 460 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 120 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 150 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 316 000
Yhteensä 46 993 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2017. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan noin 410 henkilötyövuotta.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus 532
Irakin OIR-operaatio 11 000
Toteutunut kustannustasomuutos (2015) -796
Tasomuutos -300
Yhteensä 10 436

2017 talousarvio 46 993 000
2016 II lisätalousarvio -796 000
2016 talousarvio 36 557 000
2015 tilinpäätös 47 422 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 51 893 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 450 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 10 000 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 182 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 10 000 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 480 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 140 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 220 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 845 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 52 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 686 000
Yhteensä 51 893 000

Selvitysosa:Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 4 900 000 euroa talousarvioesityksen 46 993 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että Suomi vahvistaa osallistumistaan UNIFIL-operaatioon noin 160 sotilaalla (ns. Ranskan tuki). Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 15. määrärahaa on lisätty yhteensä 5 680 000 euroa.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty kohta 18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle on osoitettu 52 000 euroa. Suomi on päättänyt osallistua kolmen sotilaan vahvuudella YK:n UNDOF-operaatioon.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden kustannusten tarkentumisesta johtuen käyttösuunnitelmakohdan 03. määrärahaa on vähennetty 905 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa on vähennetty 1 000 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaa on vähennetty 92 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 08. määrärahaa on lisätty 1 000 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 16. määrärahaa on lisätty 100 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 17. määrärahaa on vähennetty 305 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 20. määrärahaa on lisätty 370 000 euroa.


2017 talousarvio 51 893 000
2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio -796 000
2016 talousarvio 36 557 000
2015 tilinpäätös 47 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 51 893 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

10) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

11) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

12) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin

13) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 450 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 10 000 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 5 182 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 10 000 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 480 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
13. Atalanta-operaation menot 250 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 140 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 220 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 845 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 52 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 686 000
Yhteensä 51 893 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 466 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 056 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 17 680 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 082 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 10 000 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot -
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
13. Atalanta-operaation menot 10 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 140 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 220 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 845 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 52 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 686 000
Yhteensä   57 359 000

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 979 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan lisämenoihin ja vähennyksenä 513 000 euroa vuoden 2016 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena. Lisätarve aiheutuu pääosin Irakin OIR-operaation jatkumisesta.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot -394 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 7 680 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot -1 100 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot -480 000
13. Atalanta-operaation menot -240 000
Yhteensä   5 466 000

2017 I lisätalousarvio 5 466 000
2017 talousarvio 51 893 000
2016 tilinpäätös 35 761 000
2015 tilinpäätös 47 422 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 466 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 993 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 275 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 056 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 000 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 17 680 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 082 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 10 000 000
10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot -
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 320 000
13. Atalanta-operaation menot 10 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 16 140 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 220 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 845 000
18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 52 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 686 000
Yhteensä   57 359 000