Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 75 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 436
Tasomuutos 11 545
Yhteensä 11 981

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 75 000 000
2016 II lisätalousarvio 11 981 000
2016 talousarvio 63 019 000
2015 tilinpäätös 80 393 632

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 75 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että määrärahan taso on osoittautunut riittämättömäksi vastaamaan tämän hetkiseen sisäisen turvallisuuden toimintamenojen tasoon ja vastaanottotoiminnan arvonlisäverollisuuden käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.


2017 III lisätalousarvio 60 000 000
2017 talousarvio 75 000 000
2016 tilinpäätös 112 292 422
2015 tilinpäätös 80 393 632

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa.