Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
            01. Sakkorahat
            02. Valtiolle tilitettävät veronlisäykset ja viivekorot
            04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset
            07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset
            10. Muut sekalaiset tulot
            50. Nettotulot osakemyynnistä
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 1994 alusta lukien kaikkien valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksut maksetaan valtion eläkerahastoon. Momentin tulot kertyvät Kuntien eläkevakuutuksen valtiolle maksamista kaupunkien oikeuslaitosten eläkemenojen korvauksista. Momentin tuloarvio pienenee, koska Kuntien eläkevakuutus on aikaisempina vuosina maksanut osan eläkkeistä aiheutuvista menoista kertasuorituksina.


2003 talousarvio3 500 000
2002 talousarvio8 409 000
2001 tilinpäätös10 521 275