Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 77 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 400 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Oikeusapu ja puolustus 70 000 000
Asianomistajan avustaminen 200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely 2 100 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 3 500 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 1 400 000
Yhteensä 77 200 000

Vuonna 2015 yksityiset oikeusavustajat hoitivat noin 33 7191) oikeusapuasiaa. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti (64 %) ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden oikeudellisena avustajana oli pääasiassa yksityinen avustaja (97 %) v. 2015. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä on arvion mukaan 10 000 v. 2016 ja v. 2017. Yksityiset oikeusavustajat hoitavat noin 4 000 turvapaikka-asiaa v. 2017 (v. 2016 8 000 asiaa). Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,1 milj. euroa v. 2015. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 8,1 milj. euroa v. 2015. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 1,3 milj. euroa v. 2015.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen budjetointikäytännön muutos (vastaava vähennys momentilla 25.01.29) 13 000
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva (tarvearvion muutos) -6 600
Yhteensä 6 400

2017 talousarvio 77 200 000
2016 II lisätalousarvio 4 300 000
2016 talousarvio 70 800 000
2015 tilinpäätös 65 109 777

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 77 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 400 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 1 600 000 euroa aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusturvamenojen kasvusta ja 100 000 euroa julkisselvityksestä aiheutuvien konkurssimenettelyn menojen kasvusta.


2017 III lisätalousarvio 1 700 000
2017 talousarvio 77 200 000
2016 tilinpäätös 75 320 580
2015 tilinpäätös 65 109 777

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.