Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Inrikesministeriets omkostnader
            04. Beredskapen i Finland för civil krishantering
            24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
       10. Polisväsendet
       20. Gränsbevakningsväsendet
       30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
       40. Invandring
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2017

04. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av lönejusteringar.


2018 I tilläggsb.13 000
2018 budget1 739 000
2017 bokslut1 439 000
2016 bokslut1 439 000