Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 3 467 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -47
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -19
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Työajan pidentäminen (Kiky) -31
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -29
Tasomuutos -10
Yhteensä -193

2017 talousarvio 3 467 000
2016 II lisätalousarvio -29 000
2016 talousarvio 3 660 000
2015 tilinpäätös 3 699 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 3 467 000 euroa.