Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 501 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 111 706 125 536 124 401
Bruttotulot 1 930 450 1 900
Nettomenot 109 776 125 086 122 501
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 580    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 371    

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 8 340 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 109 119 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit 582 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä 3 400 000
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä 1 060 000
Yhteensä 122 501 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -2 797
Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv) 94
Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) 114
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01) 582
SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01) -250
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01) -350
TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01) -200
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) 75
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 400
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 060
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01) -200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -34
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -17
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -506
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -157
Palkkaliukumasäästö -223
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö -149
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Työajan pidentäminen (Kiky) -330
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -290
Tasomuutos -1 001
Yhteensä -2 585

2017 talousarvio 122 501 000
2016 II lisätalousarvio -73 000
2016 talousarvio 125 086 000
2015 tilinpäätös 114 567 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 122 501 000 euroon nähden on 739 000 euroa, mistä 78 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.01 ja 124 000 euroa momentilta 33.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 114 000 euroa siirtoa momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen, 240 000 euroa valtioneuvoston yhteisten valmiustyöasemien ja -puhelimien ylläpitomenoihin sekä 183 000 euroa uuden korkean suojaustason puhelinratkaisun käyttöönotosta aiheutuviin menoihin.


2017 talousarvio 123 240 000
2016 II lisätalousarvio -73 000
2016 talousarvio 125 086 000
2015 tilinpäätös 114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa valtiollisten hautajaisten aiheuttamista menoista, 60 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 93 000 euroa siirtoina momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 ja 35.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan sekä 430 000 euroa EU Restreint -tasoisten (EU-R) turvaluokiteltujen asiakirjojen sähköisen jakelun teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan. Sähköinen jakelujärjestelmä on tarkoitus pääosin ottaa käyttöön puoli vuotta ennen Suomen puheenjohtajuuskautta. Järjestelmän suunnittelusta ja hankinnasta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä n. 1 500 000 euroa sekä vuosittaisia ylläpitomenoja n. 380 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 yhtä henkilötyövuotta vastaaviin palkkausmenoihin valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisoinnista johtuen.


2017 I lisätalousarvio 688 000
2017 talousarvio 123 240 000
2016 tilinpäätös 125 013 000
2015 tilinpäätös 114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu saamelaisasioiden Sovintokomission kuluista.


2017 III lisätalousarvio 200 000
2017 I lisätalousarvio 688 000
2017 talousarvio 123 240 000
2016 tilinpäätös 125 013 000
2015 tilinpäätös 114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.