Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              04. (23.01.20) Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 501 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot111 706125 536124 401
Bruttotulot1 9304501 900
Nettomenot109 776125 086122 501
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 580  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 371  

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu8 340 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät109 119 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit582 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä3 400 000
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä1 060 000
Yhteensä122 501 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01)-2 797
Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv)94
Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv)114
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01)582
SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01)-250
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01)-350
TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01)-200
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01)75
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 400
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)1 060
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01)-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-34
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-17
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-506
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-157
Palkkaliukumasäästö-223
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-236
Toimintamenojen tuottavuussäästö-149
Toimintamenosäästö (HO 2015)-720
Työajan pidentäminen (Kiky)-330
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-290
Tasomuutos-1 001
Yhteensä-2 585

2017 talousarvio122 501 000
2016 II lisätalousarvio-73 000
2016 talousarvio125 086 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 122 501 000 euroon nähden on 739 000 euroa, mistä 78 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.01 ja 124 000 euroa momentilta 33.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 114 000 euroa siirtoa momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen, 240 000 euroa valtioneuvoston yhteisten valmiustyöasemien ja -puhelimien ylläpitomenoihin sekä 183 000 euroa uuden korkean suojaustason puhelinratkaisun käyttöönotosta aiheutuviin menoihin.


2017 talousarvio123 240 000
2016 II lisätalousarvio-73 000
2016 talousarvio125 086 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa valtiollisten hautajaisten aiheuttamista menoista, 60 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 93 000 euroa siirtoina momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 ja 35.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan sekä 430 000 euroa EU Restreint -tasoisten (EU-R) turvaluokiteltujen asiakirjojen sähköisen jakelun teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan. Sähköinen jakelujärjestelmä on tarkoitus pääosin ottaa käyttöön puoli vuotta ennen Suomen puheenjohtajuuskautta. Järjestelmän suunnittelusta ja hankinnasta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä n. 1 500 000 euroa sekä vuosittaisia ylläpitomenoja n. 380 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 yhtä henkilötyövuotta vastaaviin palkkausmenoihin valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisoinnista johtuen.


2017 I lisätalousarvio688 000
2017 talousarvio123 240 000
2016 tilinpäätös125 013 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu saamelaisasioiden Sovintokomission kuluista.


2017 III lisätalousarvio200 000
2017 I lisätalousarvio688 000
2017 talousarvio123 240 000
2016 tilinpäätös125 013 000
2015 tilinpäätös114 567 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.