Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       01. Undervisningsministeriet
       05. Kyrkliga ärenden
       10. Undervisning och forskning vid universitet
       60. Yrkesutbildning
       88. Vetenskap
            50. Finlands Akademis forskningsanslag
       90. Konst och kultur
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2017

88. VetenskapPDF-versio

50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att högst 800 000 euro av anslaget får användas till kostnader för internationella vetenskapliga konferenser i Finland och nationella vetenskapliga seminarier som ordnas som avgiftsbelagd verksamhet.

Förklaring: Av utgifterna för internationella vetenskapliga konferenser som ordnas i Finland och för nationella vetenskapliga seminarier finansieras främst inbjudna utländska föreläsares rese-, hyres- och sekreterarkostnader samt portoavgifter.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 II tilläggsb.
2006 budget120 132 000
2005 bokslut103 873 000
2004 bokslut104 183 993