Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 398 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 650 000 euroa. Vuosien 2017—2019 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Merkittävin tiedossa oleva hanke vuonna 2017 on edelleen vuonna 2013 alkanut Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä monivuotinen projekti. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen. Instituutilla on myös Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ylläpidettävä Yhdysvaltojen vallan tutkimukseen keskittyvä pienimuotoinen keskus.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 4 153 4 000 4 048
Bruttotulot 694 587 650
Nettomenot 3 459 3 413 3 398
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 460    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 384    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän käytöstä aiheutuva vuosittainen lisäkustannus 13
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -28
Yhteensä -15

2017 talousarvio 3 398 000
2016 talousarvio 3 413 000
2015 tilinpäätös 3 383 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 398 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 210 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen muutos 15
Yhteensä 15

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 210 000
2016 talousarvio 195 000
2015 tilinpäätös 201 300

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 210 000 euroa.