Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       60. Tiede
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
            70. Kaluston hankinta
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 563 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen kuntien kulttuuritoimintaan, ja

2) enintään 106 000 euroa lain 42 §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 3,50 euroa asukasta kohden.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitukseen sisältyy 12 918 000 euroa kuntien asukaskohtaisesti määräytyvänä osuutena toiminnan kustannuksista.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa)
   
Asukasmäärän muutos 22


2008 talousarvio 5 563 000
2007 talousarvio 5 541 000
2006 tilinpäätös 5 375 396