Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2017

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 296 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2015 lopussa 99 472 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,53 %. Vuonna 2017 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,20 % korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 0,80 % korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 325
Muut obligaatiolainat -16
Muut joukkovelkakirjalainat -6
Velkasitoumuslainat -6
Velkakirjalainat ja muut lainat -1
Yhteensä 1 296

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -200 000
Uudet korko-oletukset -40 000
Yhteensä -240 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 1 296 000 000
2016 II lisätalousarvio -56 000 000
2016 talousarvio 1 536 000 000
2015 tilinpäätös 1 523 591 805

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 296 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Lisäykseen on vaikuttanut euroalueen korkotasojen nousu. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja: -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 0,8 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2017 I lisätalousarvio 50 000 000
2017 talousarvio 1 296 000 000
2016 tilinpäätös 1 513 349 158
2015 tilinpäätös 1 523 591 805

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa.