Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 102 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa, opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta, edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 191 201 190
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 433 400 419
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 22 000 22 000 27 000
Ratkaistut asiat 28 523 28 000 28 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 7 9 8,5

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 31 000 ratkaisua ja 74 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 31 000 ratkaisua ja 5 102 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käsittelymäärien kasvu 699
Lisääntyneiden asioiden käsittely ja ruuhkan purku (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -550
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -53
Palkkaliukumasäästö -27
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -29
Toimintamenojen tuottavuussäästö -22
Työajan pidentäminen (Kiky) -41
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -6
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -33
Tasomuutos 101
Yhteensä 39

2017 talousarvio 5 102 000
2016 II lisätalousarvio 167 000
2016 talousarvio 5 063 000
2015 tilinpäätös 5 510 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 102 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 219 000 euroa.

Selvitysosa:Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yhdistyvät vuoden 2018 alussa ja siirtyvät yhteisiin, Senaatti-kiinteistöjen osoittamiin tiloihin. Lisämääräraha käytetään muutosta ja kalusteiden hankinnasta aiheutuviin menoihin.


2017 I lisätalousarvio 219 000
2017 talousarvio 5 102 000
2016 tilinpäätös 5 230 000
2015 tilinpäätös 5 510 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 219 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.

Selvitysosa:Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yhdistyvät vuoden 2018 alusta. Lisämäärärahan tarve aiheutuu uuden kirjanpitoyksikön perustamiskustannuksista ja valitus- ja poistohakemusasioiden käsittelyn nopeuttamisesta.


2017 III lisätalousarvio 450 000
2017 I lisätalousarvio 219 000
2017 talousarvio 5 102 000
2016 tilinpäätös 5 230 000
2015 tilinpäätös 5 510 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 450 000 euroa.