Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter
            21. Ordnar
            26. Finland 100

Talousarvioesitys 2017

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till löneutgifter och andra utgifter i en omfattning motsvarande högst elva årsverken som behövs för beredningen av 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Tillägget föranleds av en tidigareläggning av periodiseringen av anslaget för projektet. Projektets totalfinansiering förändras inte.

En lyckad beredning av jubileumsåret kräver en större arbetsinsats än uppskattat när det gäller arrangemangen för 100-årsjubileet för Finlands självständighet.


2016 II tilläggsb. 1 000 000
2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 2 000 000
2014 bokslut 1 100 000