Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 131 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) 58 > 69 > 67
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) 62 > 65 > 67

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 793 2 748 2 689
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla 2 418 2 348 2 289
— henkilötyövuodet muilla momenteilla 375 400 400
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,2 > 3,2 > 3,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
       
Bruttomenot 155 955 165 517 173 531
Bruttotulot 603 400 400
Nettomenot 155 352 165 117 173 131
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 694    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 828    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käännös- ja tulkkauspalvelut sekä tehtäviä hoitavan henkilöstön koulutus -1 330
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttaminen (-27 htv) -1 330
Tunnistautumismaksujen keskittäminen (siirto momentille 28.30.03) -228
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) 17 000
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1 777
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 47
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -826
Toimintamenojen tuottavuussäästö -730
Toimintamenosäästö (HO 2015) -350
Työajan pidentäminen (Kiky) -1 169
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -176
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -1 117
Yhteensä 8 014

2017 talousarvio 173 131 000
2016 II lisätalousarvio -1 008 000
2016 talousarvio 165 117 000
2015 tilinpäätös 153 486 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 131 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.