Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

20. UlosottomaksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 475 71 500 73 000
— muut tuotot 90 - -
Tuotot yhteensä 78 565 71 500 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 44 945 45 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 23 155 23 500 23 500
Kustannukset yhteensä 68 100 68 500 68 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 465 3 000 4 500
Kustannusvastaavuus, % 115 104 107

2017 talousarvio 73 000 000
2016 talousarvio 71 500 000
2015 tilinpäätös 78 564 833

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.