Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
              20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot
              99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

Selvitysosa: Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyvät ulkoasiainministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2017 talousarvio982 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 29 703 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 7 000 000 euroa on Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteistoimintahankkeesta. Yhteistoimintahankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Viisumien käsittelymaksut16 000 000
Kiinteistöjen myyntitulot2 750 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot7 000 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta2 453 000
Muut tulot1 500 000
Yhteensä29 703 000

2017 talousarvio29 703 000
2016 talousarvio42 527 000
2015 tilinpäätös50 442 915

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 103 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 400 000 euroa talousarvioesityksen 29 703 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin ja Malin kriisinhallintaoperaatioista YK:lta saatavista joukkokorvauksista.


2017 talousarvio31 103 000
2016 III lisätalousarvio-5 300 000
2016 talousarvio42 527 000
2015 tilinpäätös50 442 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 103 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 788 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 3 550 000 euroa aiheutuu aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 238 000 euroa YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista.


2017 I lisätalousarvio3 788 000
2017 talousarvio31 103 000
2016 tilinpäätös37 093 078
2015 tilinpäätös50 442 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 788 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 253 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion muutoksesta 4 295 000 euroa aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 42 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen vähenemisestä.


2017 III lisätalousarvio4 253 000
2017 I lisätalousarvio3 788 000
2017 talousarvio31 103 000
2016 tilinpäätös37 093 078
2015 tilinpäätös50 442 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 253 000 euroa.