Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyvät ulkoasiainministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2017 talousarvio 982 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 982 000 euroa.

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 29 703 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 7 000 000 euroa on Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) osuus ministeriön kanssa tehtävästä yhteistoimintahankkeesta. Yhteistoimintahankkeesta saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeen menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 16 000 000
Kiinteistöjen myyntitulot 2 750 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 7 000 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 453 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 29 703 000

2017 talousarvio 29 703 000
2016 talousarvio 42 527 000
2015 tilinpäätös 50 442 915

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 103 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 400 000 euroa talousarvioesityksen 29 703 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin ja Malin kriisinhallintaoperaatioista YK:lta saatavista joukkokorvauksista.


2017 talousarvio 31 103 000
2016 III lisätalousarvio -5 300 000
2016 talousarvio 42 527 000
2015 tilinpäätös 50 442 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 31 103 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 788 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 550 000 euroa aiheutuu aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 238 000 euroa YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista.


2017 I lisätalousarvio 3 788 000
2017 talousarvio 31 103 000
2016 tilinpäätös 37 093 078
2015 tilinpäätös 50 442 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 788 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 253 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksesta 4 295 000 euroa aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen lisääntymisestä ja 42 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen vähenemisestä.


2017 III lisätalousarvio 4 253 000
2017 I lisätalousarvio 3 788 000
2017 talousarvio 31 103 000
2016 tilinpäätös 37 093 078
2015 tilinpäätös 50 442 915

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 253 000 euroa.