Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 193 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi rikoslain sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaisten muutosten arvioidaan lisäävän momentin tuloarviota noin 53—56 milj. euroa v. 2017.


2017 talousarvio 193 000 000
2016 talousarvio 188 000 000
2015 tilinpäätös 72 938 660

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 193 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 36 750 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus on 4.2.2016 antanut eduskunnalle esityksen (HE 1/2016 vp) rikoslain ja pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti päivä- ja rikesakkoja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Esityksen käsittely eduskunnassa on kesken, joten sakkotulot jäävät kuluvan vuoden osalta aiemmin arvioitua pienemmiksi. Momentin mitoituksessa on huomioitu myös sisäministeriön hallinnonalalla toteutetut toimenpiteet liikennevalvonnan tehostamiseksi


2017 I lisätalousarvio -36 750 000
2017 talousarvio 193 000 000
2016 tilinpäätös 112 200 430
2015 tilinpäätös 72 938 660

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 36 750 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tulokertymätietojen arvion tarkentumisesta.


2017 III lisätalousarvio 12 000 000
2017 I lisätalousarvio -36 750 000
2017 talousarvio 193 000 000
2016 tilinpäätös 112 200 430
2015 tilinpäätös 72 938 660

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 000 000 euroa.

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2017 talousarvio 75 000 000
2016 talousarvio 75 000 000
2015 tilinpäätös 86 923 960

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2017 talousarvio 100 000 000
2016 talousarvio 100 000 000
2015 tilinpäätös 543 675 355

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

10. Muut sekalaiset tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2017 talousarvio 2 500 000
2016 talousarvio 2 500 000
2015 tilinpäätös 10 771 934

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.