Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

20. Siirto valtion asuntorahastostaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille siirretään 26 500 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2015 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,2 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 0,93 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2017 on 0,57 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 3,0 milj. euroa.


2017 talousarvio 26 500 000
2016 talousarvio 47 000 000
2015 tilinpäätös 66 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille siirretään 26 500 000 euroa.