Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
              10. Liikenneviraston tulot
              99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 145 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa: Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin. Lisäksi tuloissa on mukana lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Tuloarvioon sisältyy Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie hankkeesta 445 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 3 700 000 euroa.


2017 talousarvio4 145 000
2016 talousarvio136 194 000
2015 tilinpäätös17 733 922

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 145 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 133 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 6 103 000 euroa on Kehärata-hankkeen ja 6 409 000 euroa Seinäjoki—Oulu 2. vaihe -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulojen loppumaksatuksia. Vastaavat määrärahan lisäykset on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 5 621 000 euroa on WINMOS-hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen loppumaksatus ja 1 000 000 euroa Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hankkeelle saatua ulkopuolista maksuosuutta.


2017 I lisätalousarvio19 133 000
2017 talousarvio4 145 000
2016 tilinpäätös153 194 639
2015 tilinpäätös17 733 922

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 133 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 508 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 288 000 euroa on Helsinki—Riihimäki -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulon loppumaksatusta. Loppumaksatuksesta väyläverkon kehittämisen osuutta vastaava määräraha on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 220 000 euroa on Pisararadan suunnittelu -hankkeen tuloja Helsingin kaupungilta.


2017 III lisätalousarvio508 000
2017 I lisätalousarvio19 133 000
2017 talousarvio4 145 000
2016 tilinpäätös153 194 639
2015 tilinpäätös17 733 922

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 508 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa: Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.


2017 talousarvio850 000
2016 talousarvio650 000
2015 tilinpäätös2 155 625

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.