Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Liikenneviraston tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 145 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin. Lisäksi tuloissa on mukana lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Tuloarvioon sisältyy Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie hankkeesta 445 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 3 700 000 euroa.


2017 talousarvio 4 145 000
2016 talousarvio 136 194 000
2015 tilinpäätös 17 733 922

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 145 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 133 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 6 103 000 euroa on Kehärata-hankkeen ja 6 409 000 euroa Seinäjoki—Oulu 2. vaihe -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulojen loppumaksatuksia. Vastaavat määrärahan lisäykset on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 5 621 000 euroa on WINMOS-hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen loppumaksatus ja 1 000 000 euroa Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hankkeelle saatua ulkopuolista maksuosuutta.


2017 I lisätalousarvio 19 133 000
2017 talousarvio 4 145 000
2016 tilinpäätös 153 194 639
2015 tilinpäätös 17 733 922

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 133 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 508 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 288 000 euroa on Helsinki—Riihimäki -hankkeen EU:n myöntämän TEN-T-tuen tulon loppumaksatusta. Loppumaksatuksesta väyläverkon kehittämisen osuutta vastaava määräraha on merkitty momentille 31.10.77. Lisäyksestä 220 000 euroa on Pisararadan suunnittelu -hankkeen tuloja Helsingin kaupungilta.


2017 III lisätalousarvio 508 000
2017 I lisätalousarvio 19 133 000
2017 talousarvio 4 145 000
2016 tilinpäätös 153 194 639
2015 tilinpäätös 17 733 922

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 508 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.


2017 talousarvio 850 000
2016 talousarvio 650 000
2015 tilinpäätös 2 155 625

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.