Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              98. EU:lta saatavat tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

98. EU:lta saatavat tulot PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 534 000 euroa.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2017 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä uudelleensijoittamisen tuen sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Uudelleensijoittamistukeen mukaanlaskettavien vastaanotettujen pakolaisten määräksi arvioidaan seurantajaksolla 293 henkilöä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Koko ohjelmakauden 2014—2020 arvioidut rahoitusosuudet (1 000 euroa)

Rahastot1)  
   
Turvapaikka- , maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, perusosa 23 489
AMIF uudelleensijoittamisen määräraha 42 000
AMIF sisäiset siirrot 18 078
AMIF hätärahoitus 7 600
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa ISF-B2) 37 295
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline ISF-P 15 682
Yhteensä 144 144

1) AMIF-rahoitus (pl. perusosa) on täysin sidoksissa EU-tason päätöksiin ja niiden toimeenpanoon sekä EU- että jäsenvaltiotasolla. Lopullinen rahoitusosuus tulee muotoutumaan käytettävien erityisrahoitusmekanismien mukaisesti.

2) Jäsenvaltio voi käyttää enintään 40 prosenttia perusosasta rahoittaakseen operatiivista tukea. Rahoitusväline sisältää erityistoimirahoituksen Frontex-välineistöön.


2017 talousarvio 2 534 000
2016 talousarvio 47 374 000
2015 tilinpäätös 10 844 313

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 396 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 862 000 euroa talousarvioesityksen 2 534 000 euroon nähden aiheutuu komissiosta saatavien ennakkomaksujen, menoilmoituksiin perustuvien rahastojen vuosiohjelmamaksujen sekä uudelleensijoitettavista ja sisäisesti siirrettävistä henkilöistä maksettavan erillisrahoituksen maksuaikataulujen täsmentymisestä.


2017 talousarvio 8 396 000
2016 talousarvio 47 374 000
2015 tilinpäätös 10 844 313

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 396 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 550 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelman 2013 loppumaksun viivästymisestä.


2017 I lisätalousarvio 1 550 000
2017 talousarvio 8 396 000
2016 tilinpäätös 43 634 598
2015 tilinpäätös 10 844 313

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 550 000 euroa.