Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille merkitään nettotuloa 5 487 429 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2014—2017 (mrd. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
tilinpäätös
2016
budjetoitu
2017
esitys
         
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 95,1 99,8 105,5 111,0

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 13,8 mrd. euroa vuonna 2017. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 4,5 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 23 734 429 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 18 247 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 5 537
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 487

2017 talousarvio 5 487 429 000
2016 II lisätalousarvio 233 180 000
2016 I lisätalousarvio 78 870 000
2016 talousarvio 5 331 502 000
2015 tilinpäätös 4 405 769 398

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille merkitään nettotuloa 5 549 522 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 62 093 000 euroa talousarvioesityksen 5 487 429 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 5 600
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 550

2017 talousarvio 5 549 522 000
2016 III lisätalousarvio 316 679 000
2016 II lisätalousarvio 233 180 000
2016 I lisätalousarvio 78 870 000
2016 talousarvio 5 331 502 000
2015 tilinpäätös 4 405 769 398

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 36 625 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 5 636 147 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille merkitään nettotuloa 5 586 147 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 178 078 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 178 078 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 458 069 000 euroa vuonna 2017. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 408 069 000 euroa vuonna 2017.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 5 458
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 5 408

2017 I lisätalousarvio -178 078 000
2017 talousarvio 5 586 147 000
2016 tilinpäätös 2 473 716 053
2015 tilinpäätös 4 405 769 398

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 178 078 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 1 028 090 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 1 028 090 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 4 429 979 000 euroa vuonna 2017. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 4 379 979 000 euroa vuonna 2017.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 4 430
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 4 380

2017 II lisätalousarvio -1 028 090 000
2017 I lisätalousarvio -178 078 000
2017 talousarvio 5 586 147 000
2016 tilinpäätös 2 473 716 053
2015 tilinpäätös 4 405 769 398

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 1 028 090 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille merkitään lisäystä 106 287 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 106 287 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 4 536 266 000 euroa vuonna 2017. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 4 486 266 000 euroa vuonna 2017.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 4 536
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 4 486

2017 III lisätalousarvio 106 287 000
2017 II lisätalousarvio -1 028 090 000
2017 I lisätalousarvio -178 078 000
2017 talousarvio 5 586 147 000
2016 tilinpäätös 2 473 716 053
2015 tilinpäätös 4 405 769 398

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille merkitään lisäystä 106 287 000 euroa.