Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
            21. Toimintamenot

Talousarvioesitys 2017

02. Eduskunnan kansliaPDF-versio

21. Toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 972 000 euroa.

Selvitysosa:Kansanedustajien avustajien määrärahan mitoitus perustuu siihen, että avustaja on päätoiminen ja kokoaikainen, jonka palkkaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtion A15 palkkausluokan kaikilla ikälisillä olevan summan mukaan, minkä lisäksi tulevat normaalit henkilösivukulut. Kansanedustajaa kohti varattu määräraha tai sen osa voidaan hänen suostumuksellaan maksaa eduskuntaryhmälle. Sitä voidaan käyttää myös laskujen maksamiseen ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle tai yhteisölle, jolta eduskunnan kanslia ostaa kansanedustajalle sihteeripalveluja.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 202 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.


2002 talousarvio 42 972 000
2001 talousarvio 39 076 446
2001 lisätalousarvio 358 913
2000 tilinpäätös 37 293 948

74. Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 23 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan tarvitsemien lisätilojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.


2002 talousarvio 23 546 000
2001 talousarvio 6 727 517
2000 tilinpäätös 336 376