Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. TupakkaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 998 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 41,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 200,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 32 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 33,00 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 28,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 121,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 ja vuoden 2016 alusta. Lisäksi voimassa olevan lain mukaan veroa korotettiin 1.7.2016 ja korotetaan 1.1.2017 ja 1.7.2017. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena savukkeiden veropohja on supistunut n. 10 % vuodesta 2008.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulevat veron piiriin.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Savukkeet 776 820 876
Muut tupakkatuotteet 105 109 122
Yhteensä 881 929 998

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2017 talousarvio 998 000 000
2016 talousarvio 929 000 000
2015 tilinpäätös 880 851 169

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 998 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua pienemmistä kertymätiedoista.


2017 II lisätalousarvio -58 000 000
2017 talousarvio 998 000 000
2016 tilinpäätös 974 899 332
2015 tilinpäätös 880 851 169

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa.