Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 998 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 41,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 200,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 32 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 33,00 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 28,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 121,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 ja vuoden 2016 alusta. Lisäksi voimassa olevan lain mukaan veroa korotettiin 1.7.2016 ja korotetaan 1.1.2017 ja 1.7.2017. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena savukkeiden veropohja on supistunut n. 10 % vuodesta 2008.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulevat veron piiriin.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Savukkeet 776 820 876
Muut tupakkatuotteet 105 109 122
Yhteensä 881 929 998

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2017 talousarvio 998 000 000
2016 talousarvio 929 000 000
2015 tilinpäätös 880 851 169

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 998 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua pienemmistä kertymätiedoista.


2017 II lisätalousarvio -58 000 000
2017 talousarvio 998 000 000
2016 tilinpäätös 974 899 332
2015 tilinpäätös 880 851 169

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 58 000 000 euroa.

04. Alkoholijuomavero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 373 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

  2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % -3,6 ½

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Etyylialkoholi 415 400 424
Olut 605 600 631
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet 336 340 318
Yhteensä 1 356 1 340 1 373

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jota kasvatettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Verotuen määrä on n. 7 milj. euroa vuonna 2017.


2017 talousarvio 1 373 000 000
2016 talousarvio 1 340 000 000
2015 tilinpäätös 1 355 743 518

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 373 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu myöhentyneestä arviosta uuden alkoholilain voimaantuloajankohdasta.


2017 II lisätalousarvio -30 000 000
2017 talousarvio 1 373 000 000
2016 tilinpäätös 1 354 467 562
2015 tilinpäätös 1 355 743 518

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

05. Virvoitusjuomavero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 158 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010). Veron määrä on makeisilla ja jäätelöllä 95 senttiä kilogrammaa kohti ja virvoitusjuomilla 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Makeisten ja jäätelön osalta vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Samassa yhteydessä virvoitusjuomien veroa korotettiin. Makeisten ja jäätelön veroa korotettiin vuonna 2012 ja virvoitusjuomien veroa vuosina 2012 sekä 2014.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovutaan. Verojen kertymisen ajankohdan takia makeisista ja jäätelöstä kertyy kuitenkin pieni määrä veroa vielä vuonna 2017. Samassa yhteydessä virvoitusjuomaveron veropohjaan tehdään pieniä muutoksia.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Makeiset 76 76 7
Jäätelö 32 33 2
Virvoitusjuomat 142 148 149
Yhteensä 250 257 158

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 158 000 000
2016 talousarvio 257 000 000
2015 tilinpäätös 249 896 905

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 158 000 000 euroa.

07. Energiaverot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 647 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -1,4 0 -2½
Dieselöljyn kulutus 1,6 3 ½
Sähkön kulutus -0,9 3 1

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2016 alusta korotettiin lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa kulutettu sähkö siirretään korkeammin verotetusta sähköveroluokasta I takaisin alennettuun teollisuuden sähköveroluokkaan II vuoden 2017 alusta alkaen. Turpeen vero aleni vuonna 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä liikenteen polttoaineiden sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan vuonna 2017.

  Verotaso vuonna 2016
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2017 alkaen
     
Moottoribensiini, snt/l 68,13 70,25
Dieselöljy, snt/l 50,61 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 21,40 22,87
Raskas polttoöljy, snt/kg 25,36 27,11
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253 2,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703 0,703
Kivihiili, €/t 178,54 191,02
Maakaasu, €/MWh 17,424 18,614
Nestekaasu, snt/kg 24,93 26,65
Polttoturve, €/MWh 1,90 1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 290 1 280 1 294
Diesel1) 1 248 1 350 1 413
Sähkö 1 117 1 180 1 158
Muut 654 708 782
Yhteensä 4 309 4 518 4 647

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2017. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2015 2016 2017
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 737 746 767
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 465 444 451
Turpeen alempi verokanta2) 103 140 146
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 564 592 609
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 78 107 102
Muut 45 35 35

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 33 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 218 milj. euroa vuonna 2017. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2017 talousarvio 4 647 000 000
2016 talousarvio 4 518 000 000
2015 tilinpäätös 4 309 116 490

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 647 000 000 euroa.

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2017 likimain vuoden 2016 tasolla.


2017 talousarvio 14 000 000
2016 talousarvio 15 000 000
2015 tilinpäätös 15 127 654

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 000 000 euroa.