Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              01. Arvonlisävero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

03. ApteekkimaksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 168 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain apteekkimaksutaulukon muutostarpeita arvioidaan vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon apteekkien liikevaihdossa tapahtuneet muutokset. Apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan vuonna 2017 apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2016 liikevaihdon perusteella.


2017 talousarvio 168 200 000
2016 talousarvio 162 100 000
2015 tilinpäätös 164 417 019

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 168 200 000 euroa.