Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

04. Perintö- ja lahjaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 510 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) ja siinä oleviin perintö- ja lahjaveroasteikkoihin. Lahjaveron osuudeksi momentin kertymästä arvioidaan n. 20 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaveroasteikkojen keventämistä maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Samalla veropohjaa laajennettaisiin verovapaiden kuolemanvaravakuutusten korvausten osalta. Ehdotettujen muutosten arvioidaan supistavan valtion verotuloja 40 milj. euroa vuositasolla. Vuonna 2017 muutosten kuitenkin arvioidaan supistavan valtion verotuloja 25 milj. euroa perintö- ja lahjaverotuksen toimittamiseen liittyvien viipeiden takia.

Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista merkittävimmän, yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen määräksi arvioidaan n. 141 milj. euroa vuonna 2017.


2017 talousarvio 510 000 000
2016 II lisätalousarvio -50 000 000
2016 talousarvio 710 000 000
2015 tilinpäätös 630 918 741

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 510 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 220 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua selvästi suuremmista kuukausikertymistä. Ennakoitua paremman kehityksen taustalla näyttäisi olevan pääasiassa perintö- ja lahjaveroerien käsittelyn huomattava kiihtyminen Verohallinnossa vuoden 2017 aikana.


2017 I lisätalousarvio 220 000 000
2017 talousarvio 510 000 000
2016 tilinpäätös 522 259 779
2015 tilinpäätös 630 918 741

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 220 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista kuukausikertymistä. Merkittävin syy kasvaneisiin kuukausikertymiin on perintö- ja lahjaveroerien tehostettu käsittely Verohallinnossa vuoden 2017 aikana.


2017 II lisätalousarvio 200 000 000
2017 I lisätalousarvio 220 000 000
2017 talousarvio 510 000 000
2016 tilinpäätös 522 259 779
2015 tilinpäätös 630 918 741

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 000 euroa.