Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 181 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2016 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 181 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 86 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen osuus on 95 milj. euroa.


2017 talousarvio 181 000 000
2016 I lisätalousarvio 10 000 000
2016 talousarvio 220 000 000
2015 tilinpäätös 480 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 181 000 000 euroa.