Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 98 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

  2013 2014 2015 2016
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 227 180 138 98
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 67 75 92 67

2017 talousarvio 98 000 000
2016 talousarvio 130 000 000
2015 tilinpäätös 137 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 98 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu arvioitua pienemmästä tuloutuksesta Suomen Pankilta valtiolle.

Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 91 milj. euroa.


2017 I lisätalousarvio -7 000 000
2017 talousarvio 98 000 000
2016 tilinpäätös 98 000 000
2015 tilinpäätös 137 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.