Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
              01. Osuus Suomen Pankin voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 98 000 000 euroa.

Selvitysosa: Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

 2013201420152016
     
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa22718013898
Osuus edellisen vuoden voitosta, %67759267

2017 talousarvio98 000 000
2016 talousarvio130 000 000
2015 tilinpäätös137 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 98 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu arvioitua pienemmästä tuloutuksesta Suomen Pankilta valtiolle.

Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 91 milj. euroa.


2017 I lisätalousarvio-7 000 000
2017 talousarvio98 000 000
2016 tilinpäätös98 000 000
2015 tilinpäätös137 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.