Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 110 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella sekä pääomanpalautuksina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.


2017 talousarvio 2 110 000 000
2016 talousarvio 1 967 000 000
2015 tilinpäätös 1 602 959 645

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 110 000 000 euroa.