Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              (07.) Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

(07.) Korot talletuksistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

  2015 2016
talousarvio
2017
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 5 100 6 000 6 000
Keskimääräinen korkotaso, % 0,07 0,06 0,00

2016 talousarvio 3 300 000
2015 tilinpäätös 3 628 582

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.


2016 tilinpäätös 855 885
2015 tilinpäätös 3 628 582

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.