Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              (07.) Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

05. Korot muista lainoistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 71 131 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2017 talousarvio 71 131 000
2016 talousarvio 81 238 000
2015 tilinpäätös 88 960 539

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 71 131 000 euroa.