Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning för Försörjningsberedskapscentralens materialanskaffningar.

Förklaring:Av ökningen föranleds 20 000 000 euro av en ökning av kapaciteten för den testningsutrustning som används och de medicintekniska produkter som behövs i servicesystemet. Detta förutsätter bl.a. testningsutrustning inklusive reagenskostnader för snabb diagnostisering samt respiratorer.

Av tillägget föranleds 6 000 000 euro av Försörjningsberedskapscentralens anskaffningar av skyddsutrustning samt av beredskapen för kommande anskaffningar.


2020 I tilläggsb. 26 000 000
2020 budget 460 000
2019 bokslut 550 000
2018 bokslut 550 000