Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa) Hallinto
         20. (32.20, osa ja 01, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
              01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
              51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (32.50, 20, osa ja 30, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 131 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%)58> 69> 67
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%)62> 65> 67

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys2 7932 7482 689
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla2 4182 3482 289
— henkilötyövuodet muilla momenteilla375400400
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,2> 3,2> 3,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
    
Bruttomenot155 955165 517173 531
Bruttotulot603400400
Nettomenot155 352165 117173 131
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 694  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 828  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Käännös- ja tulkkauspalvelut sekä tehtäviä hoitavan henkilöstön koulutus-1 330
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttaminen (-27 htv)-1 330
Tunnistautumismaksujen keskittäminen (siirto momentille 28.30.03)-228
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti)17 000
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-1 777
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa47
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-826
Toimintamenojen tuottavuussäästö-730
Toimintamenosäästö (HO 2015)-350
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 169
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-176
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 117
Yhteensä8 014

2017 talousarvio173 131 000
2016 II lisätalousarvio-1 008 000
2016 talousarvio165 117 000
2015 tilinpäätös153 486 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 131 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.