Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos >0 >0 >0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %   >90 >91
Talous- ja henkilöhallinnon tehtävien työmäärä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin (Indeksi 2011—2014=100, lasketaan Kieku-virastoista, %)   97 92
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 7,9 7,5 7,5
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 98,8 >90 >90
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 59 24 18
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk 2,8 1,5 1,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk 5,6 6 5
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk 284 668 280 000 280 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä 20 500 40 350 63 000
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv 285 305 313
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,7 8 8
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—5 3,3 3,5 3,6

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 39 495 43 780 44 925
Bruttotulot 13 804 15 691 19 672
Nettomenot 25 690 28 089 25 253
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 702    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 249    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 4 945 4 685 4 553
— muut tuotot 8 845 11 006 15 119
Tuotot yhteensä 13 790 15 691 19 672
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 482 12 541 16 191
— osuus yhteiskustannuksista 4 481 6 867 6 555
Kustannukset yhteensä 13 963 19 408 22 746
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -173 -3 717 -3 074
Kustannusvastaavuus, % 99 81 86

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 20 760 16 833 8 291
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 16 694 13 473 6 700
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) 4 067 3 361 1 591
Omarahoitusosuus, % 24 25 24

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2014 9,0 milj. euroa, vuonna 2015 9,2 milj. euroa ja vuonna 2016 2,5 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen (siirto momentilta 28.01.21) 350
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momenteille 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.10.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -52
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -41
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -298
Palkkaliukumasäästö -72
Palkkausten tarkistukset 107
Toimintamenojen tuottavuussäästö -127
Toimintamenosäästö (HO 2015) -230
Vuokramenojen indeksikorotus 21
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -25
Tasomuutos -2 469
Yhteensä -2 836

2016 talousarvio 25 253 000
2015 talousarvio 28 089 000
2014 tilinpäätös 31 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vännetään 37 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 83 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 120 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -37 000
2016 talousarvio 25 253 000
2015 tilinpäätös 28 089 000
2014 tilinpäätös 31 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vännetään 37 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 400 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 liittyen valtion ulkomaanmatkojen matkavahingonkorvaustoiminnan siirtämiseen Valtiokonttorin tehtäväksi ja 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.70.22 aiheutuen hallituksen kärkihankkeen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” toteutuksesta. Valtiokonttorin tehtävänä on tukea julkisten palveluiden asiakaslähtöistä digitaalista muutosta ja edistää julkisten palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä sekä virastojen ja laitosten poikkihallinnollista yhteistyötä hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden mukaisesti. Tehtävä on määräaikainen, joten tehtävästä ei aiheudu pysyviä lisämäärärahatarpeita, eikä se velvoita käynnistämään ja rahoittamaan uusia hankkeita.


2016 III lisätalousarvio 3 400 000
2016 II lisätalousarvio -37 000
2016 talousarvio 25 253 000
2015 tilinpäätös 28 089 000
2014 tilinpäätös 31 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa.