Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              (08.) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 487 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Velanhallinnan tulos> 0> 0> 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %  > 91> 92
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin 0,0260,025
Toiminnallinen tehokkuus   
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %85,4> 90> 90
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—108,07,78,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv271818
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 1235
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro kokonaisindeksi, asteikko 1—5)3,43,63,6
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)8,698
Johtajuusindeksi (VMBaro kokonaisindeksi, asteikko 1—5)3,53,63,7

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot46 39644 92530 401
Bruttotulot16 70619 6727 914
Nettomenot29 69025 25322 487
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 249  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 648  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 1544 5535 594
— muut tuotot11 51515 1192 320
Tuotot yhteensä16 66919 6727 914
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset12 40816 1914 005
— osuus yhteiskustannuksista7 1016 5553 871
Kustannukset yhteensä19 50922 7467 876
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 841-3 07438
Kustannusvastaavuus, % 8586100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus17 0707 5606 998
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset12 6495 6857 251
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)4 4211 875-253
Omarahoitusosuus, %3533-3

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2015 8,1 milj. euroa, vuonna 2016 3,3 milj. euroa ja vuonna 2017 1,1 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Suomi.fi -palvelu (siirto momentille 28.30.03)-1 075
Toiminnan sopeuttaminen (kehyspäätös 2014-2017)-1 000
Verkkomaksamispalvelu (siirto momentilta 28.20.06)500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-28
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-14
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-225
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa83
Palkkaliukumasäästö-55
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-109
Toimintamenojen tuottavuussäästö-121
Toimintamenosäästö (HO 2015)-427
Työajan pidentäminen (Kiky)-152
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-23
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-120
Yhteensä-2 766

2017 talousarvio22 487 000
2016 II lisätalousarvio-37 000
2016 talousarvio25 253 000
2015 tilinpäätös28 089 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 837 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 350 000 euroa talousarvioesityksen 22 487 000 euroon nähden aiheutuu sotilastapaturmalain muutoksen aiheuttamista tietojärjestelmän muutosmenoista.


2017 talousarvio22 837 000
2016 III lisätalousarvio3 400 000
2016 II lisätalousarvio-37 000
2016 talousarvio25 253 000
2015 tilinpäätös28 089 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 837 000 euroa.