Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
            16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
            20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
            30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
            31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
            33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
            (34.) Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
            35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
            40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
            50. Eräät avustukset
            51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
            52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
            53. Valtionavustus tilakustannuksiin
            54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
            55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
            59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle
            70. Kaluston hankinta
            72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
            75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
            95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 644 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa: Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Toiminnan kohderyhmä on 5 % väestöstä.

Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat. Kirjasto tuottaa noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 700 kappaletta.

Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa nimikkeitä määrän, joka vastaa noin 25 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta noin miljoona kertaa. Postitse välitettävien kirjojen lainausta vähennetään ja verkkotoimituksia lisätään.

Asiantuntija- ja konsultointitoiminnan tulosalueella painopisteenä on Kirjasto kaikille -projekti, jonka tavoitteena on palvella enemmän lukemisesteisiä henkilöitä yleisistä kirjastoista käsin Näkövammaisten kirjaston verkkopalveluita hyödyntäen.

Tuloksellisuuden tunnusluvut2012
toteutuma
2013
toteutuma
2015
arvio
    
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta   
— kirjatuotanto/nimikettä2 4192 2171 900
— lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat1 023 9071 018 3001 070 000
— oppikirjatoimitukset/kpl12 27313 10013 500
— verkkotoimitusten osuus kokonaislainauksesta/%710,525
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5)4,434,424,1
Toiminnallinen tehokkuus   
— kirjalainan keskihinta/euroa5,235,15,0
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa149137145
Henkisten voimavarojen hallinta   
— Henkilötyövuodet48,250,953

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot6 7825 9775 824
Bruttotulot324165180
Nettomenot6 4585 8125 644
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 575  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 494  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Käyttökorvausten tasomuutos-12
Tuottavuusvähennys-45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-25
Palkkaliukumasäästö-11
Palkkausten tarkistukset24
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö -67
Toimintamenojen tuottavuussäästö-29
Vuokramenojen indeksikorotus5
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-8
Yhteensä-168

2015 talousarvio5 644 000
2014 talousarvio5 812 000
2013 tilinpäätös6 377 000