Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              80. Kehitysyhteistyölainat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää finanssisijoituksiin osana Suomen kehitysyhteistyötä.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään julkisen kehitysyhteistyön (ODA) kriteerien mukaisesti. Määrärahaa käytetään sijoituksiin esimerkiksi kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten tai muiden kehitystoimijoiden hallinnoimiin yksityistä sektoria tukeviin rahastoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 24.30.88 -10 000
Tasomuutos -100 000
Yhteensä -110 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 30 000 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 140 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 130 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää finanssisijoituksiin ja lainainstrumentteihin osana Suomen kehitysyhteistyötä.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 100 000 000 euroa talousarvioesityksen 30 000 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 24.30.80.

Talousarvioesitykseen nähden momentin perusteluja on laajennettu koskemaan myös lainainstrumentteja kuten esimerkiksi kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten tai YK:n kehitystoimijoiden lainapohjaisia instrumentteja. Määrärahaa on tarkoitus käyttää kohteisiin, jotka kansantalouden tilinpidossa eivät lisää valtiontalouden alijäämää ja joilla on palaumaodote.


2017 talousarvio 130 000 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 140 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 130 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää finanssisijoituksiin ja lainainstrumentteihin osana Suomen kehitysyhteistyötä.