Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 350 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2017 talousarvio 3 350 000
2016 talousarvio 5 200 000
2015 tilinpäätös 4 728 637

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 868 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 518 000 euroa talousarvioesityksen 3 350 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin UNIFIL-operaation vahvistamisesta johtuvasta YK:n kalusto- ja varustekorvauksesta.


2017 talousarvio 4 868 000
2016 III lisätalousarvio 1 280 000
2016 talousarvio 5 200 000
2015 tilinpäätös 4 728 637

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 868 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 830 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu pääosin Libanonin UNIFIL-operaation tarkentuneista YK-korvauksista.


2017 I lisätalousarvio -830 000
2017 talousarvio 4 868 000
2016 tilinpäätös 6 800 379
2015 tilinpäätös 4 728 637

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 830 000 euroa.