Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 23 227 23 000 23 000
— muut tuotot 1 - -
Tuotot yhteensä 23 228 23 300 23 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 19 515 19 100 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 523 10 900 10 900
Kustannukset yhteensä 30 038 30 000 30 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 810 -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78 78

2017 talousarvio 23 300 000
2016 talousarvio 23 300 000
2015 tilinpäätös 23 228 001

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.