Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Virvoitusjuomavero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 373 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

 2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
    
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, %-3,6½

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
    
Etyylialkoholi415400424
Olut605600631
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet336340318
Yhteensä1 3561 3401 373

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jota kasvatettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Verotuen määrä on n. 7 milj. euroa vuonna 2017.


2017 talousarvio1 373 000 000
2016 talousarvio1 340 000 000
2015 tilinpäätös1 355 743 518

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 373 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu myöhentyneestä arviosta uuden alkoholilain voimaantuloajankohdasta.


2017 II lisätalousarvio-30 000 000
2017 talousarvio1 373 000 000
2016 tilinpäätös1 354 467 562
2015 tilinpäätös1 355 743 518

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.