Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

Eräiden työttömyysetuuksien rahoitus

Työelämävalmennuksen ajalta maksettavia etuuksia ja eräitä ylläpitokorvauksia ehdotetaan siirrettäväksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan työttömyysturvamomenteilta maksettaviksi yhteensä 8,35 milj. euron verran.

Valtion osallistumiseksi lomautusajalta maksettavan ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen peruspäivärahan rahoitusta vastaavalla osuudella vuonna 2010 ehdotetaan 175 milj. euron lisäystä valtion osuuteen työttömyyskassoille.