Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 33 179 31 200 46 200
— muut tuotot 260 200 200
Tuotot yhteensä 33 439 31 400 46 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 65 536 54 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 35 191 34 000 30 000
Kustannukset yhteensä 100 727 88 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -67 288 -56 600 -48 600
Kustannusvastaavuus, % 33 36 49

2016 talousarvio 46 400 000
2015 talousarvio 31 400 000
2014 tilinpäätös 33 455 279

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
     
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 22 200 23 300
— muut tuotot - -
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200 23 300
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 18 400 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 500 10 900
Kustannukset yhteensä 28 900 30 000
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78

2016 talousarvio 23 300 000
2015 talousarvio 22 200 000

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 71 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 571 72 000 71 500
— muut tuotot 77 - -
Tuotot yhteensä 78 648 72 000 71 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 42 743 43 500 43 500
— osuus yhteiskustannuksista 23 161 25 500 25 500
Kustannukset yhteensä 65 904 69 000 69 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 744 3 000 2 500
Kustannusvastaavuus, % 119 104 104

2016 talousarvio 71 500 000
2015 talousarvio 72 000 000
2014 tilinpäätös 78 477 235

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2014—2015 (1020/2013), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (329/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet ja Oikeusrekisterikeskuksen ns. viranomaistoiminnan tulot. Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tulot on aiemmin nettobudjetoitu momentille 25.01.05.


2016 talousarvio 2 750 000
2015 talousarvio 150 000
2014 tilinpäätös 343 584