Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 38 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista kertyvistä tuloista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 500 000 euroa on ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA), 11 000 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) ja 2 000 000 euroa Euroopan komission osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 19 800 000
Kiinteistöjen myyntitulot 3 300 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 13 500 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 38 100 000

2016 talousarvio 38 100 000
2015 II lisätalousarvio -460 000
2015 I lisätalousarvio -14 630 000
2015 talousarvio 59 620 000
2014 tilinpäätös 9 379 100