Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
            99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 38 100 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista kertyvistä tuloista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 500 000 euroa on ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA), 11 000 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) ja 2 000 000 euroa Euroopan komission osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Viisumien käsittelymaksut19 800 000
Kiinteistöjen myyntitulot3 300 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot13 500 000
Muut tulot1 500 000
Yhteensä38 100 000

2016 talousarvio38 100 000
2015 II lisätalousarvio-460 000
2015 I lisätalousarvio-14 630 000
2015 talousarvio59 620 000
2014 tilinpäätös9 379 100