Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 188 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Rikesakkoja ja päiväsakkojen rahamäärää korotetaan. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rikoslain (39/1889) muuttamisesta. Valtioneuvosto antaa asetuksen rikesakkorikkomuksista, jolla kumotaan valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista (610/1999) ja joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2015, sekä asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/1999) muuttamisesta. Rikesakkoja koskevien muutosten arvioidaan lisäävän momentin tuloarviota 40 milj. euroa ja päiväsakkoja koskevien muutosten 48 milj. euroa v. 2016.


2016 talousarvio 188 000 000
2015 talousarvio 105 000 000
2014 tilinpäätös 133 326 125

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2016 talousarvio 75 000 000
2015 talousarvio 75 000 000
2014 tilinpäätös 80 989 303

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2016 talousarvio 100 000 000
2015 talousarvio 366 000 000
2014 tilinpäätös 244 009 596

10. Muut sekalaiset tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2016 talousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 2 500 000
2014 tilinpäätös 18 883 700